Temps de Migdia a l'Escola Lola Anglada
informació del menjador

trobeu la informació que necessiteu


FUNCIONAMENT

Normativa, funcionament i gestió

Informacions d'interès sobre la gestió del servei de menjador

La petició de plaça fixa al menjador, així com les baixes, s'han de fer per escrit directament a la empresa mitjançant les fitxes d'inscripció. Es considera que un nen és fix al menjador quan es queda a dinar com a mínim un dia a la setmana (sempre el mateix). Mensualment els pares rebreu un rebut on es comptaran els dies lectius del mes en curs.

Es podrà avisar que el nen/a no anirà al menjador presencialment a la coordinació d'activitats o fent servir el telèfon o el correu electrònic:

(Sr. Fran Morata - 659 972 500 - fran.coordinació@gmail.com) fins a les 10h00 del mateix dia.

Existeixen diferents modalitats de descomptes o retorns:

§ABONAMENT DE 3,00 € del 1r al 4t dia. Caldrà avisar a la coordinació de serveis abans de les 10h00 del mateix dia. §ABONAMENT DEL 100% a partir del 5è dia. Caldrà avisar a la coordinació de serveis abans de les 10h00 del mateix dia. §ABONAMENT DEL 100% per sortida pedagògica de tota la jornada amb renúncia de pícnic §ABONAMENT DEL 100% per colònies amb renúncia de pícnic §DESCOMPTE DEL 5% sobre el preu del menú a partir del 2n germà

Els alumnes esporàdics es cobraran a mes vençut. Aquest últims hauran d'omplir obligatòriament la fitxa d'inscripció passavolant i es comunica utilitzant les mateixes vies que els avisos d'alumnat fix.

Per sol·licitar una adaptació puntual del menú:

§Dieta astringent: màxim 3 dies §Dieta laxant: quan es necessiti aliments que facilitin el trànsit intestinal. §Dieta tova: quan per alguna raó no puguin mastegar.

S'ha d'avisar de 09h00 a 10h00 mitjançant una nota a la bústia o el correu electrònic.

ACTIVITATS

Què fan al migdia a l'escola?

Temps de lleure

Durant el temps de migdia es prendran com a guia d'intervenció educativa els següents blocs de continguts, que serviran d'eix vertebrador de les activitats organitzades per l'equip de monitores.

El present curs 2017/2018 es desenvoluparan tot un conjunt d'activitats relacionades amb els hàbits saludables, amb l'objectiu de fer-los més presents en el dia a dia dels nens i nenes: activitats entorn al joc i l'esport, l'alimentació , la salut i el descans. Aquestes es desenvoluparan en el marc del temps de lleure del migdia, en el menjador i fins i tot us convidarem a algun workshop al voltant d'aquest temes, la família i la infància.


segueix llegint baixant la pàgina


El Centre d'interès com a nucli de les activitats

Com cada any, enguany treballarem un centre d'interès a l'hora de programar i dur a terme les activitats del migdia. Tot i que normalment els centres d'interès els desenvoluparem durant l'estona d'activitat dirigida (abans o desprès de dinar, segons el torn), ens sembla oportú indicar que la temàtica d'aquest any la seguirem treballant al llarg de tot el servei de menjador, com ja va passar el curs passat. Donarem continuïtat als HÀBITS SALUDABLES, amb tot el ventall de  possibilitats que aquests representen.

Amb aquest bloc temàtic volem assolir objectius com: aprendre a menjar bé, distingir els aliments que més ens criden l'atenció i els més sans, adquirir aquells hàbits que fomenten el benestar d'una persona... i tot, com sempre, sense deixar de treballar transversalment els valors de cooperació, generositat, amistat, família, compromís, solidaritat, empatia i convivència, per mitjà del joc, els esports i les manualitats.

Per fer més divertida la temàtica dels hàbits saludables, l'equip de monitors ha preparat un conjunt d'activitats relacionades amb la Senyora Tarongina, un personatge que apareixerà tots els dilluns durant aquest primer trimestre amb els cursos de P4 i P5 i que parlarà d'un tema diferent segons el que creiem que cal millorar durant el servei de menjador (millorar el to de veu, no llençar menjar al terra, la importància de menjar sa i equilibrat, seure correctament a la cadira, etc).

Els cursos de primer i segon de primària treballarem els hàbits saludables a través dels 'Pirates' com a fil conductor. El primer dia ens visitaran les 'Pirates Saludables', que ens explicaran que després de dies de menjar llaminadures els hi fa mal la panxa i se senten malament, així que decideixen anar a la recerca de les «Illes Màgiques de la Salut» per curar-se, però necessiten l'ajuda dels infants de l'escola. Amb aquesta dinàmica es treballaran mitjançant diferents activitats en forma de gimcana per tal de poder superar els diferents reptes i aconseguir les pistes que ens conduiran a la clau del tresor saludable. Es treballaran els hàbits mitjançant l'esport, les activitats grupals, activitats sensorials i de memòria. 

Un altre aspecte que voldrem enfocar aquest curs serà la conscienciació i prevenció de l'assetjament escolar. Amb aquests cursos de 1r i 2n treballarem amb un curtmetratge de Nadal (on en Rudolf és discriminat pels seus companys pel fet de ser diferent), creant un debat posterior animant als infants a participar amb experiències passades i aportar solucions al conflicte. Ens ajudarem de «L'Emocionari» per tal de poder adequar el debat a l'edat de cada grup.

Els monitors de Cicle Mitjà i Superior (de 3er a 6è) enfocaran aquesta mateixa temàtica treballant en profunditat la gestió de les emocions, la cohesió de grup i el respecte, punts clau per a la bona convivència al llarg de l'espai del migdia. 

També seguirem treballant la importància de l'alimentació, l'activitat esportiva, la higiene personal i l'hàbit de la lectura, mitjançant com sempre el joc, l'esport i la manualitat com a metodologia principal en cadascuna de les activitats programades.

També per a Cicle mitjà i superior presentarem l'eix d'animació que porta com a títol Viatgem pel món. Al llarg del 1r trimestre, el nostre autocar de viatgem pel món ens portarà fins a Andalusia, on farem èmfasi de les bones conductes i les relacions entre el grup d'iguals, acceptant amb respecte i tolerància les diferències culturals de diferents destins propers al nostre.

Per la part més artística, recrearem el passadís del menjador donant-hi forma del típic pati andalús.

Aula d'estudi al migdia

Es tracta d'un espai en el que els alumnes de 3er, 4rt, 5è i 6è que es queden a dinar tenen la possibilitat de fer deures, llegir i/o estudiar. L'aula d'estudi es fa a les aules de cicle superior i s'obre tots els dimarts i dijous de 12h30 a 13h30 (a l'hora que habitualment es duu a terme l'activitat dirigida).

Aquesta és una activitat totalment voluntària, els alumnes estan en tot moment sota la supervisió d'un monitor/a, i se segueixen les normes bàsiques com si d'una biblioteca es tractés. Quan un alumne ha acabat els seus deures o estudi, pot tornar a incorporar-se amb la resta del seu grup.

Lliguetes esportives al migdia

Reconeixent la pràctica de l'esport com un dels hàbits més saludables, i tenint en compte l'èxit de les lligues esportives organitzades al migdia en tots els cursos anteriors, enguany hem reservat dos dies a la setmana per a que els alumnes del segon torn del menjador (de 3er a 6è) gaudeixin d'una lligueta esportiva que centrarà l'activitat dirigida d'aquests dies. Com sempre, aquestes lliguetes començaran la primera setmana d'octubre i es formaran equips barrejats (i equilibrats segons nivells) amb alumnes d'aquestes edats. Cal destacar que aquestes lliguetes NO son obligatòries, però un cop s'hi 'apunten', es comprometen a participar-hi quan els hi toca.

Cadascun dels dies programats en els que toqui com a activitat dirigida les lliguetes, se celebraran dos partidets de cada esport d'uns 15-20 minuts cadascun; estaran dirigits per una àrbitre i caldrà que tots els jugadors/es respectin la normativa que se'ls explica el dia de la presentació. També donarem la possibilitat d'assignar un color de samarreta (o bé repartirem pitralls) per a que cada equip vagi més conjuntat el dia del partit. El quadre de classificació, els noms dels jugadors distribuïts per equips i la normativa bàsica els penjarem en una secció creada específicament per a les lliguetes esportives i es troba al final de la planta -1, just al costat de la porta de sortida que dona als lavabos de la pista. En aquesta mateixa secció, també vam crear una vitrina de copes per a que doni més goig i els alumnes puguin veure els noms dels equips campions en les anteriors temporades (i amb fotografies al voltant). Durant aquest primer trimestre tindrem la lliga de futbol (els dilluns) i de pitxi (els dimecres), sempre donant una activitat alternativa per als qui no volen participar.