Preus
dels diferents serveis

servei de menjador

Usuari fix

Un dia fix, sempre el mateix

6,20 €

Usuari eventual

Qualsevol dia de la setmana de manera esporàdica

6,80 €

Usuari fix segon germà

un dia fix, sempre el mateix

5,90  €

sam 1,5 h/dia

1 dia a la setmana

07h30 a 09h00

7,60 €

mensual

2 dies a la setmana

07h30 a 09h00

13,80 €

mensual 

3 dies a la setmana

07h30 a 09h00

20,00 €

mensual

4 dies a la setmana

07h30 a 09h00

26,00 €

mensual

5 dies a la setmana

07h30 a 09h00

31,00 €

mensual