Acollides
serveis d'acollida de matí i de tarda

EL SAM

L'acollida matinal té per objecte facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral i posar a disposició de les famílies espais, activitats i professionals responsables dels infants durant el temps previ a l'inici de l'activitat escolar. 

Aquesta iniciativa està recollida al Pacte Nacional per a l'Educació, signat pel Govern i les principals organitzacions que formen la comunitat educativa el 20 de març de 2006.

El servei d'acollida matinal és un temps actiu per als nens i nenes.

Durant aquesta estona, el servei s'estructura de tal manera que permeti als alumnes del centre desenvolupar activitats lúdiques, artístiques, esportives i l'ús de la biblioteca.

Els responsables de portar a terme l'activitat són monitors i monitores majors de 18 anys i capacitats per realitzar aquesta tasca, amb la titulació que estableix la normativa vigent.

Els grups s'organitzen amb de manera flexible i coherent a les edats. Els monitors organitzen setmanalment les activitats que dia a dia portaran a terme amb la supervisió del coordinador de monitors del centre.


EL CALAIX DE SASTRE

El Calaix de sastre és un servei d'acollida on els nens poden aprofitar per berenar i descansar i esbargir-se després de la jornada lectiva escolar. Els més grans poden aprofitar per fer deures.